Vindingrijkheid van kinderen ontketend

Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede presenteert het resultaat van een uniek project met leerlingen van drie Enschedese basisscholen. Bij CBS Anna van Buren, Basisschool Schateiland en OBS Het Wooldrik zijn zeven kinderen uit de middenbouw afgelopen maand hoofdrolspeler geweest in een educatief verhaal waarin zij samen een grote Kijkdoos van de Toekomst bouwden. Hiermee toonden zij hún visie op de toekomst van het klaslokaal.

De bijzondere kijkdozen van de drie scholen worden tijdens de Dutch Innovation Days op 11, 12 en 13 mei tentoongesteld in de expo.

De vindingrijkheid van kinderen ontketend

Leerlingen uit groep vier, vijf en zes solliciteerden via een creatieve opdracht op een rol in een mysterieus verhaal. Per school wisten zeven van hen een ticket te bemachtigen om deel te nemen aan een gezamenlijke projectweek op hun eigen school. Onder begeleiding van hun stoutmoedige ‘Grote Broer-Zus’ – gespeeld door een jonge acteur – doorliepen zij vervolgens een scenario waarin zij moesten ontdekken, oplossen, creëren en reflecteren.

De leerlingen werden direct meegezogen in het wonderlijke verhaal dat ze zaten opgesloten in een mobiele telefoon. Er moest worden gepuzzeld, gesleuteld en gebeld om te ontdekken wat er precies aan de wand was. Het ontcijferen van een geheimzinnige code en het oplossen van een ‘Wie ben ik?’-puzzel stelden hun vindingrijkheid flink op de proef. Uiteindelijk bleek de ontsnapping aan te komen op het naar eigen inzicht ontwerpen van het toekomstige klaslokaal: Hoe ziet jouw school er in de toekomst uit? Laat dat maar zien!

In een grote kubusvormige kijkdoos met open zijden van ruim een meter moest het gebeuren. De kinderen knutselden er met diverse materialen ijverig op los, en bonte combinaties van ideeën vonden zo een plek in de kijkdoos. Een klaslokaal met een voetbalveld, een pinguïnverblijf en een zwevend ‘digibord’ met hologrammen. Een klas met een zwaartekrachtplafond, een klimmuur en een ‘vraagvogel’ die antwoorden geeft op al je vragen. En een klas met vliegende stoelen, een doolhof en robots die sommen kunnen uitrekenen. De verbeeldingskracht van de kinderen was enorm.

Zowel het resultaat als het proces werd door de leerkrachten van de betrokken scholen als zeer bijzonder ervaren. ‘Heel erg mooi om te zien dat de kinderen zo actief en vooral ook zo creatief met elkaar bezig zijn, en dat dit het resultaat mag zijn van hun droomklas,’ aldus juf Eveline van Basisschool Schateiland.

Onderwijsinnovatie en eigenaarschap van leren

Bij de conceptontwikkeling werkte het Wilminktheater samen met ontwikkelaar van techniekonderwijs Kids4Twente. Beide organisaties constateerden dat nieuwe technologieën als smartphones, virtual reality en ChatGPT enorme veranderingen met zich meebrengen, zo ook binnen het basisonderwijs. Die roepen de vraag op: Hoe moet het basisonderwijs van de toekomst eruitzien? En voor de leerlingen zelf rijst een meer fundamentele vraag: Waarom leer ik eigenlijk? Met dit project is bijgedragen aan de beantwoording van deze vragen.

De deelnemende leerlingen leverden met hun ongeremde creativiteit een bijdrage aan onderwijsinnovatie. En andersom inspireerden het Wilminktheater en Kids4Twente de kinderen om na te denken over hun technologierijke toekomst, en hielpen zij hen om hun ‘eigenaarschap van leren’ te ontwikkelen. Eigenaarschap van leren wordt hierbij gezien als de mate waarin leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces: van passieve ontvangers naar actieve vragenstellers.

De opmaat naar meer

Het Wilminktheater en Kids4Twente zien graag dat het project Kijkdoos van de Toekomst een vervolg krijgt. ‘Dit was slechts een pilot. We gaan ervan uit dat er volgend jaar veel meer scholen mee zullen doen,’ aldus producent en initiatiefnemer Gerard Cornelisse van het Wilminktheater. De enthousiaste reacties van alle betrokken partijen wekken in elk geval de verwachting dat er voldoende animo zal zijn voor een grootser vervolg.

More News

Newsletter

The first to know!